Članstvo

Udruga ima redovne, nominalne, pomažujuće i počasne članove.

  • Redovni član je svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Statut te iskaže interes da sudjeluje u ostvarivanju ciljeva Udruge. Redovni član, pod istim uvjetima može biti i strani državljanin.
  • Nominalni član je osoba bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću, koja nema pravo odlučivanja u tijelima Udruge. – Upravni odbor svojim aktom utvrđuje način na koji nominalni članovi mogu sudjelovati u radu tijela Udruge.
  • Pomažući član može biti osoba koja podržava ciljeve i daje financijsku potporu Udruzi, ali ne želi aktivno sudjelovati u radu niti u izborima za tijela Udruge. – Počasni član može biti osoba koja svojim stručnim i humanitarnim radom ili na drugi način trajno zaduži Udrugu. – Pomažujućeg i počasnog člana Udruge proglašava Skupština svojom odlukom.

Skip to content