Članstvo

  • Udruga ima redovne, nominalne, pomažuće i počasne članove,
  • Redovni član je svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Statut te iskaže interes da sudjeluje u ostvarivanju ciljeva Udruge. Redovni član, pod istim uvjetima može biti i strani državljanin,
  • Nominalni član je osoba bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću, koja nema pravo odlučivanja u tijelima Udruge,
  • Upravni odbor svojim aktom utvrđuje način na koji nominalni članovi mogu sudjelovati u radu tijela Udruge,
  • Pomažući član može biti osoba koja podržava ciljeve i daje financijsku potporu Udruzi, ali ne želi aktivno sudjelovati u radu niti u izborima za tijela Udruge,
  • Počasni član može biti osoba koja svojim stručnim i humanitarnim radom ili na drugi način trajno zaduži Udrugu,
  • Pomažućeg i počasnog člana Udruge proglašava Skupština svojom odlukom.

Skip to content