EU projekt – Arka

EU projekt – Arka

Category : Objave

0353007.48

Udruga „Korablja“ iz Zagreba odabrala je udrugu „Korak dalje“ iz Daruvara i udrugu “ Murid“ iz Čakovca kao partnere na EU projektu „Arka; socijalne usluge u zajednici za osobe sa intelektualnim teškoćama i njihove obitelji“ koji je financiran od strane Europske unije. Projekt je krenuo u realizaciju 29.12.2014. i trajat će do 28.12.2015. Ovom suradnjom dobili smo priliku zaposliti u navedenom periodu u našoj udruzi jednu osobu na puno radno vrijeme.

Projekt je namijenjen jačanju sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga. Projektom su predviđene razne aktivnosti koje doprinose poboljšanju funkcioniranja udruge “Korak dalje” te poboljšanju usluge krajnjim korisnicima, našim članovima. Tokom provedbe ovog projekta dobili smo priliku za edukacijama o upravljanju projektima i ljudskim resursima te edukaciju o pružanju socijalnih usluga u zajednici osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima. Projektnim aktivnostima su predviđena i mentorstva od strane stručnih suradnika iz “Korablje” i “MURIDA” našem stručnom osoblju.

Udruga “Korablja” iz Zagreba dio je L Arche International neprofitne organizacije koja se bavi osobama s intelektualnim poteškoćama. L Arche International ima 174 zajednice u 35 zemalja diljem svijeta. Ovim projektom pružena nam je mogućnost studijskog posjeta L Arche organizaciji u Londonu gdje ćemo imati priliku vidjeti kako je kod njih organiziran boravak i inkluzija osoba s intelektualnim teškoćama te koje aktivnosti oni provode sa svojim korisnicima.

Untitled

Projektom je predviđen i direktan rad sa našim korisnicima putem radionica koje provodimo u udruzi. Osobito nam je drago što imamo priliku putem projekta posjećivati naše članove koji nisu u mogućnosti dolaziti u udrugu te s njima provoditi stručne aktivnosti unutar njihovog doma. U rad s našim članovima smo uvrstili i savjetodavni rad sa roditeljima koji se odvija prema ukazanoj potrebi. Naši volonteri nam svakog petka vrijedno pomažu i druže se sa korisnicima udruge.

Bitan dio ovog projekta je i osvješćivanje opće i stručne javnosti za potrebom razvoja socijalnih usluga u zajednici za osobe s intelektualnim teškoćama. U svrhu ovih aktivnosti održavamo tematske susrete sa članovima lokalne zajednice , izvještavat ćemo o projektnim aktivnostima putem naše web stranice, udruga „Korablja“ izraditi će smjernice za zaštitu mentalnog zdravlja osoba i intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji. Krajem godine u Daruvaru će se održati promocija Smjernica za zaštitu mentalnog zdravlja osoba i intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji općoj i stručnoj javnosti.

Ciljevi ovog projekta su osnažiti kapacitete organizacija civilnog društva za razvoj socijalnih usluga u zajednici, unaprijediti socijalne usluge u zajednici za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i njihove obitelji te povećati svijest opće i stručne javnosti za razvojem socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama i njihove obitelji. Krajnji cilj ovog projekta – uključivanje naših korisnika u život lokalne zajednice ne može se ostvariti bez sudjelovanja lokalne sredine.

Krajnji korisnici ovog projekta su osobe s intelektualnim teškoćama, organizacije civilnog društva u Republici Hrvatskoj te stručna i opća javnost.

 

8 mjeseci projekta ARKA

Smjernice


Skip to content