Inkluzivno volontiranje

Inkluzivno volontiranje

Category : Objave

Ni snijeg ni hladnoća nisu nas omeli da provedemo svoju ideju u djelo sudjelovanjem članova Udruge u jednokratnoj akciji podjele paketa potrebitima koje je za njih pripremio Hrvatski Crveni križ/Croatian Red Cross Daruvar.
Naša akcija predstavlja vrlo zoran primjer inkluzivnog volontiranja jer su u volontiranju sudjelovale osobe s int. teškoćama/invaliditetom za koje se u pravilu smatra da mogu biti jedino primatelji volonterskih usluga te smo pokazali da navedena populacija može dati svoj doprinos društvu na način da će pomagati drugim osobama u potrebi, u granicama svojih mogućnosti, te tako i sami ostvariti volonterski angažman i promociju volonterstva na našem području.

 


Log out of this account

Leave a Reply

Skip to content