Logopedska terapija

Cilj logopedskog tretmana je razvoj govorno – jezičnih i komunikacijskih vještina što uključuje :

  • razvoj motoričko – perceptivnih sposobnosti,
  • samostalnog verbalnog, gramatički ispravnog i strukturiranog izričaja,
  • formiranje standardnog izgovora glasova,
  • normalizaciju tonusa mišića opće, facijalne i artikulacijske muskulature,
  • razvoj podupirućih i alternativnih komunikacijskih sustava,
  • razvoj smislene funkcionalne uporabe jezika,
  • razvoj vještina čitanja i pisanja,
  • prevenciju razvoja teškoća na glasovno, govorno – jezičnom planu.

Zadaća logopeda je poticati pozitivnu komunikaciju na relaciji logoped – roditelj – dijete, poučavanje roditelja za rad s djetetom kod kuće te praćenje razvoja i postignuća tijekom tretmana.

U tretmanu se provode vježbe fonacije, shvaćanja riječi, govorne imitacije, vježbe disanja, izvršavanja naloga, korekcije glasova, stimulacija govora kroz igru, predvježbe čitanja i pisanja, usvajanje vještina čitanja i pisanja, korištenje mimike i geste, koordinacija vida, sluha, ruke i govornih organa.

Logopedski tretman se provodi kroz metode razgovora, usmenog izlaganja, praktičnih radova, učenja kroz igru, logopedske masaže, slušno – govorne metode, alternativne i augmentativne metode.


Skip to content