Misija i vizija

Misija (zašto postojimo?)

Kroz različite aktivnosti Udruga nastoji poticati i jačati inicijative koje doprinose unaprijeđenju kvalitete života osoba s mentalnom retardacijom/intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji.

Vizija (što želimo biti?)

Društvo senzibilizirano za mogućnosti i potrebe osoba s mentalnom retardacijom/intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji, te u kojem ove skupine ostvaruju svoja zakonom zajamčena prava i ravnopravni su i prepoznatljivi dionici zajednice u kojoj žive.

Udruga “Korak dalje” Daruvar temelji svoj rad na vrijednostima društva u kojem svi imaju jednaka prava i jednake mogućnosti za osobni razvoj , održiv razvoj i opće dobro.

Udruga “Korak dalje” Daruvar svoj rad temelji na principima timskog rada, otvorene komunikacije, dosljednosti i profesionalnosti, toleranciji i solidarnosti, poštivanju različitosti, nepristranosti, odgovornosti i povjerljivosti.


Skip to content