„MOJE PRAVO, TVOJE PRAVO, NAŠA PRAVA“

Iako smo već dobrano zakoračili u 21- stoljeće, čini se da se postojanje osoba s intelektualnim teškoćama još uvijek nalazi na marginama zanimanja okoline u kojoj žive.  Nedovoljna informiranost o njihovim potrebama i mogućnostima tako onemogućava i potrebne inicijative kojima bi se poboljšala kvaliteta njihova života te im se pružili potrebni odgovarajući oblici  podrške i aktivnosti.

Stoga je jedan od glavnih ciljeva projekta „Moje pravo, tvoje pravo, naša prava“ koji smo provodili u posljednjih šest mjeseci financirano od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku bio informirati i povećati svijest lokalne zajednice o važnosti unaprjeđivanja i zaštite prava svih osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima, kroz održavanje  predavanja za javnost o temama vezanih za ovu problematiku i promidžbu projektnih aktivnosti putem informativnih letaka.

Sljedeći cilj projekta obuhvaćao je djelovanje na povećanju socijalne uključenosti djece s razvojnim poremećajima i mladih osoba s intelektualnim teškoćama razvijanjem i jačanjem njihovih emocionalno socijalnih kompetencija provođenjem ciklusa radionica „To sam ja“ za mlađe Korakovce na kojima se, prije svega, njegovalo pravo na pripadanje i život u obitelji,  provođenjem zajedničkih radionica u suradnji s Gimnazijom Daruvar za naše mlade, odrasle korisnike i održavanjem radionica u Pučkoj knjižnici i čitaonici Daruvar na kojima su zajedno sudjelovali naši mlađi nominalni članovi i djeca predškolske dobi iz naše lokalne zajednice. Još i danas, mjesecima nakon održanih radionica, s toplinom i radošću prisjećamo se radionica s gimnazijalcima „Pravo na različitost“ na kojoj smo se zabavili razmišljanjima o divotama i mogućnostima koje nam donose naše različitosti,  obogatili se novim prijateljstvima, a i sasvim se  solidno počastili.

Ludo i nezaboravno bilo je i na radionici „Moje omiljene aktivnosti“ na kojoj smo otkrili da je raditi ono što volimo ne samo naše pravo, nego i naša dužnost. Zato smo za svakoga od nas omiljene aktivnosti i pismeno definirali te utvrdili plan njihova provođenja. Top lista omiljenih aktivnosti pokazala je da se mi uopće ne razlikujemo toliko koliko možda mislimo te da nas većina zapravo voli raditi iste ili slične stvari; družiti se, piti kavu i šetati, na primjer.

Na putu poticanja prava i uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima u lokalnu zajednicu koja im omogućuje doprinos sukladno njihovim mogućnostima i uvažava njihove specifične potrebe, nezaobilaznu i jako važno ulogu imaju članovi njihovih obitelji, kao i sve osobe koje s ovom populacijom kontinuirano ostvaruju bliske odnose. Kako bi ih osnažili u njihovim kompetencijama, u Udruzi smo održali dva predavanja vezana za ostvarivanje prava osoba s intelektualnim teškoćama u sustavu socijalne skrbi i zaštitu mentalnog zdravlja osoba s intelektualnim teškoćama i članova njihovih obitelji te organizirali grupu psihološke podrške.

Svjesni smo da je ovaj naš projekt samo „kap u moru“ i da naše djelovanje ne mijenja bitno ni sustav ni svijet. Pa ipak, nastavljamo dalje, kap po kap.


Skip to content