O nama

Svrha djelovanja Udruge „Korak dalje“ Daruvar je zaštita prava i interesa, pružanje i unapređenje izvaninstitucionalne pomoći osobama s mentalnom retardacijom i djeci s teškoćama u razvoju te njihovim roditeljima/skrbnicima, pružanje stručne pomoći osobama s mentalnom retardacijom, djeci s teškoćama u razvoju te njihovim obiteljima, organiziranje i udruživanje roditelja/skrbnika, stručnjaka i drugih osoba koje se susreću s osobama s mentalnom retardacijom i djecom s teškoćama u razvoju, poticanje razvoja svijesti građanstva o pravima osoba s invaliditetom te doprinošenju razvoju civilnog društva kroz senzibiliziranje na prihvaćanje različitosti i razvijanje tolerancije, sa svrhom prevencije institucionalizacije osoba s mentalnom retardacijom te poboljšanje kvalitete življenja osoba s mentalnom retardacijom, djece s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.

Udruga „Korak dalje“ Daruvar djeluje na području Bjelovarsko–bilogorske županije. Trenutno su u rad Udruge uključeni članovi iz gradiva i općina: Daruvar, Garešnica, Pakrac (područje od posebne državne skrbi), Končanica, Hercegovac, Grubišno Polje, Veliki Zdenci, Kip i Đulovac (područje od posebne državne skrbi) te pripadajućih naselja.

Broj štićenika ili članova/korisnika:

Udruga ima 57 nominalnih članova odnosno osoba s intelektualnim teškoćama i djece s teškoćama u razvoju.

Programi i programske aktivnosti koje se provode:
 • savjetovalište za roditelje i skrbnike djece i odraslih osoba s MR „Dupin“,
 • radionice za predškolski uzrast,
 • edukacijsko rehabilitacijski rad s djecom s teškoćama u razvoju (odgojno obrazovne vještine),
 • edukacijsko rehabilitacijski tretman,
 • logopedski tretman,
 • pomoć u učenju,
 • psihološka pomoć i podrška,
 • individualni i grupni psihološki rad,
 • grupe podrške za roditelje,
 • terapijsko jahanje,
 • samozastupanje i samoodtređenje osoba s mentalnom retardacijom,
 • organizirano provođenje slobodnog vremena,
 • kreativne radionice,
 • foto sekcija,
 • tečaj informatike,
 • sportsko rekreativne aktivnosti,
 • škola kuhanja,
 • organizirano druženje nominalnih članova.

 

O udruzi:

Naziv Udruge:

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Korak dalje” Daruvar .

Datum osnutka:

12.03.2001. godine

Članstvo:
 • udruga ima redovne, nominalne, pomažujuće i počasne članove,
 • redovni član je svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Statut te iskaže interes da sudjeluje u ostvarivanju ciljeva Udruge. Redovni član, pod istim uvjetima može biti i strani državljanin,
 • nominalni član je osoba bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom  sposobnošću, koja nema pravo odlučivanja u tijelima Udruge,
 • upravni odbor svojim aktom utvrđuje način na koji nominalni članovi mogu sudjelovati u radu tijela Udruge,
 • pomažući član može biti osoba koja podržava ciljeve i daje financijsku potporu Udruzi, ali ne želi aktivno sudjelovati u radu niti u izborima za tijela Udruge,
 • počasni član može biti osoba koja svojim stručnim i humanitarnim radom ili na drugi način trajno zaduži Udrugu,
 • pomažujućeg i počasnog člana Udruge proglašava Skupština svojom odlukom.

 

Djelatnost Udruge:
 • poticanje unapređivanja kvalitete života osoba s  intelektualnim teškoćama i djece s teškoćama u razvoju u obitelji i društvu te pokretanje i predlaganje za to potrebnih projekata,
 • pružanje pomoći osobama s mentalnom retardacijom, djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima u ostvarivanju preventive,  rehabilitacije i zaštite,
 • poticanje i unapređivanje oblika skrbi za osobe s mentalnom retardacijom i djece s teškoćama u razvoju, osnivanjem izvaninstitucionalnih oblika skrbi,
 • organiziranje savjetovanja i drugih vidova pomoći osobama s mentalnom retardacijom, djeci s teškoćama u razvoju, članovima obitelji i drugim članovima Udruge,
 • organiziranje korištenja slobodnog vremena osoba s mentalnom retardacijom i djece s teškoćama u razvoju kroz programe terapijskog jahanja i uključivanjem u različite aktivnosti,
 • suradnja sa tuzemnim i inozemnim nevladinim udrugama, institucijama i drugim fizičkim i pravnim osobama koje svojim radom pridonose ostvarivanju ciljeva Udruge,
 • razvijanje svih drugih djelatnosti i aktivnosti od interesa za unapređenje kvalitete života osoba s mentalnom retardacijom, djece s teškoćama u razvoju i članova obitelji, odnosno svih aktivnosti i djelatnosti koje mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva Udruge utvrđenih Statutom.

 

Sjedište Udruge: Petra Preradovića 63, 43500 Daruvar


Skip to content