Okrugli stol

Okrugli stol

Category : Objave

header

Uloga organizacija civilnog društva u pružanju podrške roditeljstvu – izazovi međusektorske suradnje

U sklopu projekta„SUPPORT – SUstavna Podrška za POdrškuROdiTeljstvu“ koji provode Udruga za promicanje dobrobiti djece „Portić“ iz Rijeke u partnerstvu s Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Korak dalje“ iz Daruvara i Centrom za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“ iz Zagreba u utorak 3. studenog 2015. od 11:00 do 13:30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Daruvara i pod pokroviteljstvom Grada Daruvara, održan je okrugli stolpod nazivom “Uloga organizacija civilnog društva u pružanju podrške roditeljstvu – Izazovi međusektorske suradnje“. Na okruglom stolu predstavljena su iskustva i primjeri dobre prakse provođenja programa podrške roditeljstvu u organizacijama civilnog društva kao i primjeri suradnje organizacija civilnog društva s različitim dionicima u zajednici (lokalna i regionalna samouprava, odgojno-obrazovne ustanove, tijela državne uprave itd.).

U radu okruglog stola sudjelovali su: Dalibor Rohlik, gradonačelnik Grada Daruvara; Branka Starc, prof. psihologije, tajnica Centra za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“ iz Zagreba; Silvija Pucko, prof. defektolog, predsjednica Međimurske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu – MURID iz Čakovca; Kristina Kanis Uldrijan, dipl. psiholog-prof., predstavnica Udruge „Korak dalje“ iz Daruvara, Silvija Kancijan, dipl. socijalna radnica, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Rudolf Steiner“ iz Daruvara i Tamara Sremec, prof. psiholog, voditeljica projekta „SUPPORT“, Udruga „Portić“ iz Rijeke.

U raspravi svih sudionika skupa istaknuti su dobri rezultati suradnje ustanova u sustavu prosvjete i socijalne skrbi s organizacijama civilnog društva, ali i teškoće na koje se nailazi. Zaključeno je da udruge svojim radom i djelatnošću zadovoljavaju one potrebe svojih korisnika koje sustav ne može pratiti i da pružaju kvalitetne usluge u zajednici. Ponekad je održivost ovih usluga upitna, ali ju nadomješta entuzijazam ljudi okupljenih u udrugama.

Kroz razmjenu iskustava o suradnji među dionicima stvoreni su preduvjeti za daljnje djelovanje na području pružanja kvalitetnih socijalnih usluga na području podrške roditeljstvu u lokalnoj zajednici. Naglašena je potreba umrežavanja i razvijanja multidisciplinarne i međusektorske suradnje u pružanju podrške roditeljstvu, ali i točnog određivanja uloge svakog pojedinog sudionika u sustavu kako bi se ostvarila veća učinkovitost.

Projektom SUPPORT želi se ostvariti široka dostupnost, održivost te visoka kvaliteta programa podrške ranom roditeljstvu Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS. Projekt se provodi od prosinca 2014. godine i u potpunosti financiran sredstvima Europske unije, odnosno Europskog socijalnog fonda (Operativni program: Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.) te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

footer

 


Skip to content