Poludnevni boravak

„Idemo dalje“ – poludnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama

Trogodišnji program „Idemo dalje“ – poludnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama osigurava kontinuirani rad s osobama s intelektualnim teškoćama, prevenciju isključivanja istih te zaštitu mentalnog zdravlja, kako njihovog tako i članova njihove obitelji. Program je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.

Poludnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama usmjeren je na područje prevencije institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika. Aktivnosti poludnevnog boravka odvijaju se u trajanju od 4 do 6 sati dnevno.

Opći cilj:

Podizanje kvalitete života i prevencija institucionalizacije odraslih osoba s intelektualnim teškoćama kroz organizirani poludnevni boravak unutar Udruge „Korak dalje“ Daruvar.

Vrste usluga i sadržaj usluga:

Radno-okupacijske aktivnosti uključivati će aktivnosti:

  • svakodnevnog življenja
  • športsko-rekreativne radionice
  • likovno-terapijske radionice
  • glazbeno-scenske radionice
  • informatičke radionice

Rehabilitacijske aktivnosti obuhvaćaju:

  • terapijsko jahanje
  • razvoj socijalno-emocionalnih kompetencija

Psihosocijalna pomoć i podrška za korisnike boravka


Skip to content