Pomoć u učenju

Aktivnost “Pomoć u učenju” provodi se već nekoliko godina zahvaljujući projektima koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Ova aktivnost namijenjena je djeci osnovnoškolske dobi sa sniženim intelektualnim sposobnostima i djeci sa specifičnim teškoćama u učenju.

Radi se o djeci koja pohađaju osnovnu školu po redovnom, prilagođenom ili individualiziranom programu. Djeca s navedenim teškoćama uključena u redovni odgojno-obrazovni sustav često se susreću s brojnim teškoćama u savladavanju nastavnog gradiva te im je potrebna sustavna pomoć i usmjeravanje u radu. Program pomoći u učenju omogućava individualnu pomoć svakom djetetu, ovisno o njegovim potrebama. Za svako dijete izrađuje se poseban program rada, prilagođen njegovim mogućnostima i sposobnostima, ali i interesima.

Najčešće se pruža pomoć u savladavanju vještina čitanja, pisanja i računanja, ali i u drugim područjima koja stvaraju poteškoće u usvajanju nastavnog gradiva. Osim podizanja razine školske uspješnosti, program pomaže u što boljoj socijalnoj prilagođenosti školskoj sredini, usvajanju radnih navika, unaprjeđenju tehnika učenja, povećanju motivacije, razvoju pozitivnog stava o učenju te jačanju samopouzdanja. Ovom aktivnošću nastoji se pružiti pomoć i roditeljima kako bi se što bolje upoznali s mogućnostima i sposobnostima djece te im pružili potporu u radu. Individualiziranim pristupom svakom djetetu, sustavnom suradnjom roditelja i stručnih suradnika Udruge suzbijaju se negativne posljedice koje često prate teškoće u učenju te se djeci s teškoćama osigurava sretnije i uspješnije školovanje.


Skip to content