Prvih 6 mjeseci projekta SUPPORT

Prvih 6 mjeseci projekta SUPPORT

Category : Objave

Od prosinca 2014. godine u partnerstvu s udrugom “Portić” iz Rijeke koja je nositelj projekta i s Centrom za podršku roditeljstvu “Rastimo zajedno” iz Zagreba provodimo projekt  “SUPPORT – Sustavna Podrška za POdršku ROdiTeljstvu”. Projekt je u potpunosti financiran od strane Europske unije iz sredstava Europskog socijalnog fonda (Operativni program: Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.) te Ureda za druge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 641.089.32 kuna.

support_6_01

Projektom “SUPPORT” želi se ostvariti široka dostupnost, održivost te visoka kvaliteta programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS koji se provode u organizacijama civilnog društva.

Što smo do sada napravili?

Edukacija za supervizora programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno Plus
Počela je edukacija budućih supervizorica koje će voditeljima Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS radionica u budućnosti pružati kvalitetnu podršku u njihovom voditeljskom poslu. Polaznice edukacije su članice 6 organizacija civilnog društva koje u različitim dijelovima Hrvatske provode Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS programe. Radi se o udrugama: Centar za podršku roditeljstvu “Rastimo zajedno” iz Zagreba, HURID (Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu) iz Zagreba, “Korak dalje” iz Daruvara, MURID (Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu) iz Čakovca, “Portić” iz Rijeke i UPSI (Udruga za dječju integrativnu psihoterapiju) iz Zagreba.

Edukaciju vode iskusne trenerice: prof. dr.sc. Lidija Arambašić i Jasenka Pregrad iz Gestalt centra “HOMA”. Do sada je održano 7 (od ukupno 12) edukacijskih modula u kojima smo usvajali različita znanja iz područja supervizije i osnovnih savjetodavnih vještina. Osim teorije usvajali smo i vještine što znači da vježbamo, vježbamo i vježbamo…

support_6_05

Još nas samo malo vremena dijeli od početka vođenja naših grupa, kada ćemo, uz nastavak učenja i podršku vrhunskih edukatorica, novostečena znanja početi samostalno koristiti da potaknemo novi val rasta kod voditelja radionica. Pred nama je vrijeme kada će sve naučeno početi dobivati konkretni oblik i funkciju, kada će se efekti učenja početi prenositi na voditelje radionica diljem Hrvatske s kojima ćemo zajednički tražiti načine kako da razviju svoje profesionalne kompetencije u vođenju radionica ali i da ostvare osobni rast. Očekujemo kako će tako osnaženi i potaknuti voditelji radionica unijeti novu kvalitetu i energiju u same radionice što znači da će roditelji dobiti kvalitetniju podršku za svoje roditeljstvo.

Izrada standarda i pokazatelja kvalitete provedbe programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS u organizacijama civilnog društva
Važan dio projekta SUPPORT je i razvoj sustava osiguranja kvalitete provedbe programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS koji se provode u organizacijama civilnog društva. Zadatak osmišljavanja standarda i pokazatelja kvalitete u provedbi programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS u organizacijama civilnog društva preuzeo je Tim za kvalitetu u koji su uključeni po jedan predstavnik dječjih vrtića, organizacija civilnog društva, sustava socijalne skrbi, vanjski stručnjak za područje kvalitete i predstavnik roditelja. U svom dosadašnjem radu Tim za kvalitetu je definirao kvalitetu u provedbi programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS i prepoznato ključna područja kvalitete u provedbi programa a to su:

1) Vrijednosti i načela programa
2) Standardizirani program i provedba
3) Standardi za voditelje i podrška voditeljima
4) Praćenje i vrednovanje procesa i ishoda u provedbi programa
5) Usmjerenost prema korisnicima i zajednici

U nastavku svog rada, Tim za kvalitetu će razraditi prepoznata ključna područja kvalitete i za svako će ponuditi standarde kao i pokazatelje i s njima povezane izvore provjere. U izradi standarda i pokazatelja kvalitete pomoći će i informacije koje su o svom iskustvu prolaska kroz radionice Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS ponudili roditelji tijekom fokus grupe koja je u suradnji s partnerskom udrugom “Korak dalje” provedena u Daruvaru. Kada članice Tima za kvalitetu sastave konačni prijedlog dokumenta „Standarda i pokazatelja kvalitete u provedbi Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS programa“ on će se poslati na provjeru u organizacije civilnog društva kako se osiguralo da su predloženi standardi jasno opisani i primjenjivi u praksi.

Jačanje partnerskih odnosa tijekom provedbe projekta
Aktivnosti koje organiziramo zajedno s partnerima uvijek su dodatne prilike za druženje, jačane partnerstva, produbljivanja postojećih veza i planiranje idućih aktivnosti.

support_6_08

Administracija i vođenje projekta
U provođenju projekta koji se financira sredstvima Europske unije važno je voditi računa o svim obavezama prema donatorima što uključuje sastavljanje detaljnih izvještaja o napretku projekta. Evo kako izgleda trenutak kada je izvješće pripremljeno, zapakirano i spremno za slanje…

support_6_09

 


Skip to content