Smjernice

Smjernice

Category : Objave

Ponosni smo jer Vam možemo predstaviti Smjernice za zaštitu mentalnog zdravlja osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima te njihovih obitelji čija je promocija održana 8.12.2015. u Zagrebu i 15.12.2015. u Daruvaru.

Riječ je o brošuri čiji je cilj potaknuti dijalog i suradnju stručnjaka, osoba s intelektualnim teškoćama, njihovih obitelji i šire javnosti radi poboljšanja skrbi za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama u Republici Hrvatskoj. Cilj brošure je i pružiti osnovne alate stručnjacima u suočavanju s problemima narušenog mentalnog zdravlja osoba s intelektualnim teškoćama.

Naime, u Republici Hrvatskoj još uvijek nema specijaliziranih ustanova niti odgovarajuće osposobljenih stručnih timova za podršku osobama s intelektualnim teškoćama koje su osobito ranjive u području mentalnog zdravlja (30 – 50% osoba s intelektualnim teškoćama ima narušeno mentalno zdravlje za razliku od 10% osoba u općoj populaciji).

Izrada i promocija ovih Smjernica sastavni su dio aktivnosti projekta pod nazivom Arka: razvoj socijalnih usluga u zajednici za osobe s intelektualnim teškoćama i njihove obitelji (Europski socijalni fond) kojeg Korablja provodi u partnerstvu s udrugama Korak dalje iz Daruvara i Međimurskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID) iz Čakovca.

 


Skip to content