Socijalno uključivanje odraslih osoba s intelektualnim teškoćama kroz njihov aktivni doprinos društvu

Socijalno uključivanje odraslih osoba s intelektualnim teškoćama kroz njihov aktivni doprinos društvu

Category : Objave

Projekt Socijalno uključivanje odraslih osoba s intelektualnim teškoćama kroz njihov aktivni doprinos društvu  financiran u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda (www.strukturnifondovi.hr) uskoro ulazi u drugu polovicu provedbe projekta i ponosno dajemo na znanje da nam vrlo uspješno ide.

Projekt je usmjeren na uključivanje odraslih osoba s intelektualnim teškoćama u lokalnu zajednicu s naglaskom na aktivno uključivanje na inovativan način. Također, projekt odgovara i na potrebe članova obitelji za podrškom u obiteljskom domu i izvan njega te na potrebu za predahom od kontinuirane skrbi za člana s teškoćama.

Dio aktivnosti koje su usmjerene na potrebe osoba s intelektualnim teškoćama i članova njihovih obitelji :

Radionice u poludnevnom boravku: kroz brojne radionice na različite teme radimo na razvoju i jačanju kompetencija kod osoba s IT s ciljem njihovog što većeg osamostaljivanja i očuvanja mentalnog zdravlja. Mentalno zdravlje puno je više od odsutnosti psihičkih bolesti i teškoća. Ono utječe na to kako se osjećamo, razmišljamo i razumijemo svijet oko sebe, te kakve odnose gradimo s drugima.

 

Savjetovanje i pomaganje pojedincu, posjete mobilnog tima: kroz individualne sastanke, razgovore i rad s osobama s IT te zajedno s njihovim članovima obitelji pruža se prvenstveno sigurnost da nisu sami u teškim situacijama s kojima se svakodnevno susreću u zajedničkom životu. Obiteljima je potrebna podrška u razumijevanju ponašanja njihova člana za kojeg brinu, njegovih emocionalnih potreba te u prilagodbi kako okoline tako i unutar njihovog obiteljskog doma. Također u rad mobilnog tima uključene su i same osobe s IT te na taj način predstavljaju dio tima, jednog od važnih aktera u cjelokupnom procesu pridonošenja ostvarenju projektnih ciljeva. Mobilni tim posebno je orijentiran na korisnike koji dugo nisu bili obuhvaćeni stručnim službama podrške te će se ova inovativna usluga posebno njegovati i u budućnosti.

Volontiranje osoba s IT u zajednici: Biti koristan, pomoći nekome na bilo koji način, u ljudima potiče razvoj posebnih osjećaja koji grade naše samopouzdanje i samopoštovanje na kojima se dalje temelji i razvija široka mreža pozitivnih emocija, stavova i mišljenja na kojoj stoji mentalno zdravlje pojedinca. Osobe s IT itekako mogu doprinijeti razvoju i boljitku vlastite lokalne zajednice kroz aktivan doprinos, volontiranje pri čemu razvijaju i sami sebe.

 

Interaktivni susreti s članovima zajednice:  Kroz zajednička druženja, upoznavanje, podržavanje, pružanje podrške te dijeljenje interesa i vlastitog vremena stvara se dobra socijalna mreža u lokalnoj zajednici. Članovi zajednice kroz susrete dobivaju priliku za upoznavanjem nove perspektive i novih gledišta na život što ih na jedan vrlo zabavan i jednostavan način obogaćuje.  Isto tako uspostavljanjem kvalitetnih socijalnih odnosa pozitivno se utječe na stvaranje dobrih uvjeta za očuvanje mentalnog zdravlja sobe s IT, te unapređenje kvalitete njihovih života.

Projektnim aktivnostima podržava se osoba s IT kao aktivne partnere u pružanju socijalnih usluga i u izgradnji zajednice u kojoj žive kroz inovativne socijalne usluge. Također, projekt osigurava podršku kroz mobilni tim i omogućava predah roditeljima i članovima obitelji od kontinuiranog pružanja skrbi. Projektom će se ojačati kapaciteti stručnjaka četiriju partnerskih organizacija iz različitih županija uključenih u projekt te ostalih pružatelja socijalnih usluga u zajednici za razvoj službi za zaštitu mentalnog zdravlja osoba s osobe IT.

Dobro mentalno zdravlje pomaže nam da postanemo snažniji i zadovoljniji sobom, uživamo u životu te njime upravljamo na način da se uspješno nosimo i oporavljamo od emocionalnih teškoća i kriza.

To pravo imamo svi!  I mi!

 Korakovci

 

Za više informacija o projektu:

Udruga Korablja

Kanarinska 4, 10 000 Zagreb

udruga.korablja@gmail.com

Kontakt-osobe: Miron Perić, tel. 099 6787 895

Za više informacija o EU fondovima:

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

 


Skip to content