SUPPORT

SUPPORT

Category : Objave

SUstavna Podrška za POdršku RodiTeljstvu

Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece „Portić“ iz Rijeke zajedno s partnerima; Centrom za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“ iz Zagreba i Udrugom „Korak dalje“ iz Daruvara započela je s provedbom projekta „SUPPORT – Sustavna Podrška za POdršku ROdiTeljstvu“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 641.089.32 kuna.

U okviru projekta, u razdoblju do veljače 2016. godine, provodit će se aktivnosti kojima je cilj jačanje učinkovitosti i sposobnosti organizacija civilnog društva u pružanju podrške roditeljstvu kroz razvoj sustava osiguranja kvalitete provedbe programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS.

Nositelj projekta je Udruga Portić, a partneri projekta su Rastimo zajedno i Udruga Korak dalje – Daruvar

supportpartner6supportpartner7supportpartner8

Ishodište programa „Rastimo zajedno“ je pravo svakog djeteta na roditeljski odgoj koji je u njegovom najboljem interesu, a pritom se ističe pravo roditelja da dobije odgovarajuću pomoć društva u ispunjavanju roditeljskih odgovornosti a razvijen je unutar Projekta za podršku roditeljstvu u zajednici u okrilju Programa za rani razvoj djece i poticajno roditeljstvo “Prve 3 su najvažnije!” Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj.

Projektom će se educirati stručnjaci iz organizacija civilnog društva koje se bave podrškom roditeljstvu za vođenje interne supervizije rada provoditelja programa „Rastimo zajedno“ i „Rastimo zajedno PLUS“. Supervizija je važna u profesionalnom razvoju svih onih kojineposredno rade s ljudima i jedan od ključnih načina osiguranja razvoja organizacija i pružanja kvalitetne podrške roditeljstvu. Kako bi se osigurala visoka i stabilna razina kvalitete u provedbi programa podrške roditeljstvu izradit će se publikacija „Minimalni standardi i pokazatelji kvalitete provedbe Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS u organizacijama civilnog društva“ koja će omogućiti udrugama da roditeljima ponude kvalitetne programe u skladu s propisanim standardima, vodeći se pri tome pisanim materijalima.

S ciljem poticanja i jačanja međusektorske suradnje i dijaloga svih zainteresiranih strana, u okviru projekta održat će se okrugli stol kao i stručna konferencija na kojoj će biti prezentirani rezultati provedbe projekta. U projekt su uključeni članovi organizacija civilnog društva s područja: Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske, Splitsko-dalmatinske, Sisačko-moslavačke, Primorsko-goranske, Istarske županije i Grada Zagreba.

Projektom „SUPPORT“ želi se postići široka dostupnost, održivost te visoka kvaliteta programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS koji se provode u organizacijama civilnog društva.

Financijeri projekta:

supportpartner5 supportpartner4 supportpartner3 supportpartner2 supportpartner1


Skip to content