Terapijsko jahanje u sklopu EU projekta „Korakovci na usluzi“

Terapijsko jahanje u sklopu EU projekta „Korakovci na usluzi“

Category : Objave

U sklopu projekta „Korakovci na usluzi“ održava se aktivnost terapijskog jahanja. Uključeno je šestero djece, nominalni članovi Udruge koji su uključeni i u druge projektne aktivnosti. Uključivanjem djece u više različitih aktivnosti želimo postići multidisciplinarni pristup edukaciji i rehabilitaciji. Djeci s teškoćama u razvoju želimo omogućiti pristup stručnjacima različitih profila s ciljem pružanja što kvalitetnije podrške.

Terapijsko jahanje je upotreba konja i aktivnosti usmjerenih prema konju u svrhu postizanja različitih ciljeva: kognitivnih, fizičkih, emocionalnih, socijalnih, edukacijskih i bihevioralnih. Jahanje osobama s invaliditetom omogućuje priliku da istraže, kontroliraju i koordiniraju vlastite pokrete i položaj svojeg tijela.

Brojni su načini na koje terapijsko jahanje utječe na tijelo. Toplina konjskih mišića i ritmičko kretanje masira i opušta napete i zgrčene mišiće. Pravilnim držanjem na konju se aktiviraju velike mišićne skupine prednje i stražnje strane trupa te regulira mišićni tonus, poboljšava ravnoteža i simetrija tjelesnog stava, motorika i krvotok te se stimulira rad svih unutrašnjih organa.

Konjski pokreti u hodu vrlo su slični pokretima ljudske zdjelice: jahanjem se simulira hod i tako se tijelo korisnika „uči“ na hod bez opterećenja nogu i zglobova. Uz fizičke dobrobiti aktivnost pozitivno utječe i na koncentraciju i emocionalno stanje djeteta, a boravak u prirodi uz životinje raduje i opušta sve sudionike.

Projekt „Korakovci na usluzi – socijalno uključivanje djece s teškoćama i njihovih obitelji u zajednicu osiguravanjem kvalitetnih socijalnih usluga“ sufinanciran je od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, u vrijednosti od 1.312.305,19 kuna.

 


Skip to content