Terapijsko jahanje

Konj već stoljećima pomaže čovjeku, upotrebljava se za različite svrhe: lov, rad, rat, sport, te je kao novi zadatak preuzeo rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Postoje dokazi o fizičkim i emocionalnim dobrobitima koje se postižu terapijom jahanja, a koji sežu još iz 1600-te godine.

U povijesti, prvi puta jahanje spominje Hipokrat (460-377) u drevnoj Grčkoj, u poglavlju ˝Natural Exercise˝. No tek je pobjeda Liz Hartel iz Danske na Olimpijskom igrama u Helsinkiju 1952. godine ukazala na važnost upotrebe konja za oboljele. Iako oboljela od dječje paralize, osvojila je srebrnu medalju u dresurnom jahanju. Time je jahanje za osobe s invaliditetom privuklo pozornost medicinskih stručnjaka i ljudi koji se profesionalno bave konjima.

Terapijsko jahanje je dokazana metoda koja koristi holistički pristup rehabilitaciji osobe s invaliditetom, fizičkim ili mentalnim poteškoćama, da razviju i poboljšaju svoje vještine, kao i opće fizičko i mentalno zdravlje. Ciljevi mogu biti od poboljšanja kvalitete života u širem smislu do specifičnih terapijskih ciljeva. Program je preporučen od specijaliste, a vodi ga voditelj terapijskog jahanja u suradnji s volonterima koji sudjeluju u terapijskom procesu tj. srce su programa.

Program se provodi u manjim (2 sudionika) skupinama ili individualno, u svim vidovima kretanja konja, uz prateće aktivnosti (čišćenje, skrb o konju) prilagođen svakom korisniku. Najbolje ga je definirati kao liječenje uz pomoć konja i aktivnosti koje uključuju konje, a cilj mu je postizanje širokog spektra kognitivnih, fizičkih, emocionalnih, mentalnih, društvenih, obrazovnih i bihevioralnih ciljeva u liječenju hendikepirane djece.

Terapijsko jahanje u Daruvaru postoji od 2002 . Program terapijskog jahanja, kao jednu od aktivnosti Udruge ˝Korak dalje˝ Daruvar provodi se jednom tjedno, osim preko zimskih mjeseci, pola sata po korisniku, pod vodstvom voditeljice terapijskog jahanja Olesje Wirnsberger ing. polj. i uz suradnju volontera. Potreba za proširenjem programa postoji kao, i svaka pomoć unutar programa. U program su uključena dva konja.


Skip to content