Zaposlene četiri asistentice za djecu s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Vladimir Nazor Daruvar

Zaposlene četiri asistentice za djecu s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Vladimir Nazor Daruvar

Category : Objave

Zahvaljujući odličnoj suradnji s Gradom Daruvarom i Dječjim vrtićem Vladimir Nazor Daruvar, Udruga „Korak dalje“ Daruvar je nedavno zaposlila četiri asistentice za djecu s teškoćama u razvoju u vrtiću. Osiguravanje asistentica je omogućilo 4 djece s teškoćama u razvoju da se uključe u redovne vrtićke skupine. Asistentice će svojim vrtićancima pružati podršku tokom 4 sata boravka u vrtiću. Asistentice će djeci pomagati prilikom oblačenja, hranjenja, obavljanja higijenskih potreba te će im biti podrška prilikom komunikacije i interakcije s ostatkom skupine i odgajateljicama.

Uloga naše Udruge je pružiti podršku samim asistenticama, osigurati stručnjake koji će ih educirati i pripremiti za rad s djecom s teškoćama u razvoju te savjetovati tokom eventualnih problema. Udruga će također održavati redovite sastanke kako bi se pratio i vrednovao proces inkluzije.

Što je inkluzija?

Inkluzija je proces u kojem se djeca s teškoćama u razvoju odgajaju i obrazuju zajedno sa svojim vršnjacima, to je proces stvaranja osjećaja pripadnosti grupi u kojoj dijete s teškoćama boravi. Inkluzija se razlikuje od integracije u kojoj se djeca s posebnim potrebama uključuju u redovno obrazovanje, ali se naglasak stavlja na uobičajeno obrazovanje. U integraciji postoje parametri koje dijete mora zadovoljiti da bi se uključilo, i ostalo uključeno. Drugim riječima, uspješnost procesa integracije ovisi o djetetu, njegovoj sposobnosti djelomičnog ili potpunog uključivanja u proces redovnog obrazovanja.

Inkluzija je krajnji cilj za obrazovanje djece s teškoćama u razvoju, ali ona je kompliciran proces koji zahtjeva prilagodbu svih dijelova odgojno-obrazovnih sustava. Inkluzivno obrazovanje ovisi o lokalnoj samoupravi, ravnateljima odgojno-obrazovnih ustanova, djelatnicima ustanova (stručni tim i odgajatelji), ali i pomoćnicima, djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima, kao i međusobnoj interakciji svih sudionika.

Zašto asistenti u vrtiću?
Djeca s teškoćama u razvoju imaju različite razine funkcionalne sposobnosti i često im je otežano komuniciranje i socijaliziranje s roditeljima, odgajateljima, učiteljima, vršnjacima i okolinom u kojoj žive. Potrebno im je osigurati uvjete i dodatnu potporu kako bi ostvarili svoj puni potencijal. Odgojitelji u skupinama zbog obujma posla nisu u mogućnosti djeci s teškoćama pružiti potrebnu dodatnu pažnju i vrijeme koja im je potrebna. To je uloga asistenata u vrtiću, djeci s teškoćama u razvoju biti oslonac kako bi mogli ravnopravno sudjelovati u aktivnostima u skupini.

Zašto inkluzivno obrazovanje?

Krajnji smisao inkluzivnog obrazovanja je dobrobit za cijelo društvo: izgradnja tolerancije i stvarnog uvažavanja individualnih razlika, poštivanje dostojanstva svakog pojedinca te kreiranje međusobne interakcije i društvenih odnosa. Rano uključivanje u odgojno-obrazovni sustav i društvenu zajednicu svakom djetetu pruža podjednake razvojne šanse i daje ravnopravan položaj u odnosu na drugu djecu. Svakom djetetu se omogućava da napreduje u razvoju u skladu sa svojim mogućnostima i da aktivno sudjeluje u društvenom životu. Djeci s teškoćama u razvoju uključivanjem u redovne vrtićke skupine pružamo priliku za socijalne interakcije, vršnjaci im služe kao uzor, dobivaju priliku za igru, doživljaj uspjeha, razvoj samopouzdanja i pozitivne slike o sebi. Pruža im se prilika za rast i napredak na svim razvojnim područjima.

Djeca s teškoćama nisu jedina koja imaju korist od inkluzivnog obrazovanja. Njihovi vršnjaci imaju priliku za učenje o razlikama, učenje novih socijalnih vještina i interakcije s djecom različitih sposobnosti. Razvijaju empatiju, toleranciju i osjetljivost prema potrebama drugih te bolje razumijevanje različitosti.
Inkluzivno obrazovanje nije bez izazova. Zahtjeva pažljivo planiranje, provođenje i praćenje. Proces inkluzije ne utječe samo na dijete s teškoćama u razvoju, već i na svu drugu djecu, roditelje i odgojitelje. Neophodno je adekvatno pripremiti stručnjake jer je primjereno osposobljavanje i obrazovanje odgajatelja, učitelja i nastavnika ključni čimbenik kvalitete inkluzivnog odgoja i obrazovanja.

Inkluzivno obrazovanje je ogroman zadatak koji zahtjeva kompletnu reorganizaciju odgojno-obrazovnog sustava. Proces inkluzije u vrtićima je u samim začecima, bez znanstvene podloge i/ili strateških dokumenata, a asistenti u vrtiću nisu predviđeni zakonskim aktima Republike Hrvatske te zadatak njihovog osiguravanja, kada se za to pokaže potreba, pada na jedinice lokalne i regionalne samouprave i same vrtiće. Udruga ovaj ostvareni uspjeh može zahvaliti zaista odličnoj suradnji s gradom Daruvarom i daruvarskim vrtićima za koju se nadamo da će potrajati dugi niz godina i postaviti kvalitetne temelje za daljnje razvijanje inkluzivnog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju u našoj sredini.

 

 


Skip to content