Završetak projekta – Korakovci na usluzi

Završetak projekta – Korakovci na usluzi

Category : Objave

Nakon dvije godine provedbe završio je projekt „Korakovci na usluzi – socijalno uključivanje djece s teškoćama i njihovih obitelji u zajednicu osiguravanjem kvalitetnih socijalnih usluga“. Projekt je trajao od 27.10.2020. do 27.10.2022. i tijekom trajanja uključeno je gotovo 80-ero djece s teškoćama u razvoju i 20-ak članova njihove obitelji. Djeci je osiguran pristup socijalnim uslugama – psihosocijalnoj podršci, fizioterapiji, logoterapiji i terapijskom jahanju, za roditelje su organizirane grupe podrške i stručna predavanja, a svi članovi obitelji su zajedno mogli sudjelovati na edukativnim i kreativnim radionicama.

Više informacija o strukturnim fondovima i operativnim programima možete pronaći na:

strukturnifondovi.hr

esf.hr/operativni-program/

Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, investicijskog prioriteta 9.iv – Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa; specifičnog cilja 9.iv.1. – ”Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije”.

 


Skip to content