Edukacijski-rehabilitacijski rad

Osobe se međusobno razlikuju kako po tjelesnim, tako i intelektualnim sposobnostima, vještinama, znanju, ponašanju, ličnosti te po tome što vole ili ne vole. Razlike proizlaze iz različitih iskustava, kulturnog okruženja, nasljednih osobina, prehrane, temperamenta i sposobnosti učenja. Danas, „različito“ manje vrednujemo i smještamo ga u kategoriju ne-normalnog. To je stvarnost u kojoj živi osoba s IT/dijete s teškoćama u razvoju kao i njihove obitelji. Isključenost i diskriminacija imaju duboko korijenje u našem društvu. Suvremeni pristup osobama s IT/djeci s teškoćama u razvoju ističe kako teškoća nije samo problem individue već cjelokupnog društva. Naši stavovi, predrasude, pogrešni pojmovi, vjerovanja o osobama s IT rezultat su informacija kojima raspolažemo. Društvo se mora mijenjati i prilagođavati kako bi izašlo u susret specifičnim potrebama svakog pojedinca.

Zato je potrebno određenu teškoću shvatiti kao problem društva te prihvatiti odgovornost da položaj i kvaliteta života osoba s IT/djece s teškoćama u razvoju ovisi od stupnja prilagođenosti društva. To je veliki korak u promijeni cjelokupnog sustava razmišljanja i vrednovanja u društvu koji osobe s IT/djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji ne mogu učiniti same. Potrebna je podrška, vjetar u leđa, kako bi se stvari promijenile i poboljšale. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije tu zadaću i misiju ima Udruga „Korak dalje“ Daruvar. Stručnjaci različitih profila uključeni u rad Udruge svakodnevno, korak po korak ostvaruju zadani cilj – učiniti život osoba s IT/djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji što kvalitetnijim. Svatko nailazi na poteškoće i probleme u svom životu, ali osobe s IT/djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji konstantno nailaze na poteškoće kao da svaki dan pada kiša. Ali razumijevanje, pomoć i podrška bilo kojeg oblika predstavlja dugu u njihovim životima a društvo je odgovorno da te šarene trenutke osigura svakom pojedincu jer poslije „kiše dolazi duga“.

U rad Udruge uključen je i edukacijsko-rehabilitacijski rad s djecom s teškoćama u razvoju koji se prvenstveno usmjerava na poticanje cjelokupnog razvoja djeteta u cilju ublažavanja i prevencije daljnjih razvojnih teškoća i stvaranjem većih mogućnosti za uključivanje u redovite oblike odgoja i obrazovanja. Poznavajući razvojne sposobnosti djeteta s teškoćama u razvoju te koristeći prikladne, prilagođene pedagoške i didaktičko-metodičke postupke i sredstva u radu s djetetom, edukacijski rehabilitator u suradnji s ostalim stručnjacima sličnog profila te roditeljima/skrbnicima potiče razvoj vještina koje su potrebne djetetu za uključenje u njegovu širu zajednicu. U edukacijsko-rehabilitacijskom radu koriste se dva oblika rada, individualni (pojedinačno sa svakim djetetom) te grupni kroz organizirane socijalizacijske radionice u Udruzi “Korak dalje” Daruvar.


Skip to content